Organisation

Föreningarnas Hus (802506–1410) är en arena för ideellt utvecklingsarbete, en central mötesplats för delaktighet, samverkan och utveckling av det civila samhället i Lund. Våra lokaler ligger på Kyrkogatan 19 och inrymmer ett antal föreningar som har mikrokontor eller mötesplats här. Verksamheten drivs i kooperativ form med stöd från Lunds kommun.

Styrelse 2020/21

Karin Elgelin | karin.elgelin@outlook.com |
ORDFÖRANDE

Pär Körsell | par.korsell@lundsfontanhus.se |
VICE ORDFÖRANDE / SUPPLEANT

Magnus Nylander | magnus.nylander@hotmail.com |
SEKRETERARE

Alexandra Nathansson | alexandra.nathanson@gmail.com |
VICE SEKRETERARE / SUPPLEANT

Lo Nordahl | lo.nordahl81@gmail.com |
KASSÖR

​Gabriella Hornok | gabriella@oikoscommunity.org |
VICE KASSÖR

Viktoria Norden | viktoria@freezone.se |
SUPPLEANT

Åsa Alström Johannesson | asa.johannesson1@gmail.com |
SUPPLEANT

Sebastian Ståhl | sebastian.stahl@lundsfontanhus.se |
SUPPLEANT

Eva Sellberg Bäckström | evasellb@hotmail.com |
SUPPLEANT