Föreningar i huset

Interna och externa hyresgäster

KREATIVA AKADEMIN
Teater som arbetsmetod.

LUNDS FONTÄNHUS
Internationell rörelse av verksamheter, s.k. klubbhus, för personer med psykisk ohälsa.

OIKOS COMMUNITY
Vuxenpedagogik, inkludering och urbana miljöfrågor.

FREEZONE
Barnrättsorganisation som arbetar för jämlikhet och mänskliga rättigheter.

PO-SKÅNE
Ett fristående stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning.

LIBRA I SKÅNE
Barn till föräldrar med psykisk ohälsa.

Ytterligare ett tjugotal föreningar har fått möjlighet att använda Föreningarnas Hus lokaler för möten, medlemsträffar, årsstämmor och liknande utan kostnad.