Bakgrund

Varför ett Föreningarnas Hus?

Föreningslivets olika aktörer måste ges möjligheter till kanslilokaler och mötesrum. Att engagera sig i något är livgivande och nyckeln till en aktiv demokrati.

Om möteslokaler bara finns för de föreningar som redan har god ekonomi så säkerställer vi inte att alla har samma möjligheter. Vi måste även ge möjligheter för olika föreningar att verka på samma ställe, oavsett föreningarnas idé eller inriktning.
Detta kan generera nya idéer, insikter, tolerans och kunskapsöverföring. Kort och gott: stora synergieffekter.

Det finns många små föreningar som aldrig kommer till tals, som aldrig rådfrågas och det finns många som engagerar sig men som inte känner till föreningsformen. Detta måste vi råda bot på. Vi måste säkerställa att det finna hjälp och stöd till att bilda och driva nya föreningar. Både på kunskaps-, medvetande- och lokalnivå. Därför är ett Föreningarnas Hus av stor vikt i Lund.