Om oss

Mötesplatsen för Lunds civila samhälle
Kyrkogatan 19 – Mitt i City!

Med plats för runt 20 föreningar i centrala Lund skapar vi en plattform för ett blomstrande föreningsliv.


Föreningar i huset

Interna och externa hyresgäster

KREATIVA AKADEMIN
Teater som arbetsmetod.

LUNDS FONTÄNHUS
Internationell rörelse av verksamheter, s.k. klubbhus, för personer med psykisk ohälsa.

OIKOS COMMUNITY
Vuxenpedagogik, inkludering och urbana miljöfrågor.

FREEZONE
Barnrättsorganisation som arbetar för jämlikhet och mänskliga rättigheter.

PO-SKÅNE
Ett fristående stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning.

LIBRA I SKÅNE
Barn till föräldrar med psykisk ohälsa.

Ytterligare ett tjugotal föreningar har fått möjlighet att använda Föreningarnas Hus lokaler för möten, medlemsträffar, årsstämmor och liknande utan kostnad.

Bakgrund

Varför ett Föreningarnas Hus?

Föreningslivets olika aktörer måste ges möjligheter till kanslilokaler och mötesrum. Att engagera sig i något är livgivande och nyckeln till en aktiv demokrati.

Om möteslokaler bara finns för de föreningar som redan har god ekonomi så säkerställer vi inte att alla har samma möjligheter. Vi måste även ge möjligheter för olika föreningar att verka på samma ställe, oavsett föreningarnas idé eller inriktning.
Detta kan generera nya idéer, insikter, tolerans och kunskapsöverföring. Kort och gott: stora synergieffekter.

Det finns många små föreningar som aldrig kommer till tals, som aldrig rådfrågas och det finns många som engagerar sig men som inte känner till föreningsformen. Detta måste vi råda bot på. Vi måste säkerställa att det finna hjälp och stöd till att bilda och driva nya föreningar. Både på kunskaps-, medvetande- och lokalnivå. Därför är ett Föreningarnas Hus av stor vikt i Lund.

Organisation

Föreningarnas Hus (802506–1410) är en arena för ideellt utvecklingsarbete, en central mötesplats för delaktighet, samverkan och utveckling av det civila samhället i Lund. Våra lokaler ligger på Kyrkogatan 19 och inrymmer ett antal föreningar som har mikrokontor eller mötesplats här. Verksamheten drivs i kooperativ form med stöd från Lunds kommun.

Styrelse 2020/21

Karin Elgelin | karin.elgelin@outlook.com |
ORDFÖRANDE

Pär Körsell | par.korsell@lundsfontanhus.se |
VICE ORDFÖRANDE / SUPPLEANT

Magnus Nylander | magnus.nylander@hotmail.com |
SEKRETERARE

Alexandra Nathansson | alexandra.nathanson@gmail.com |
VICE SEKRETERARE / SUPPLEANT

Lo Nordahl | lo.nordahl81@gmail.com |
KASSÖR

​Gabriella Hornok | gabriella@oikoscommunity.org |
VICE KASSÖR

Viktoria Norden | viktoria@freezone.se |
SUPPLEANT

Åsa Alström Johannesson | asa.johannesson1@gmail.com |
SUPPLEANT

Sebastian Ståhl | sebastian.stahl@lundsfontanhus.se |
SUPPLEANT

Eva Sellberg Bäckström | evasellb@hotmail.com |
SUPPLEANT

Lokaler

I Föreningarnas Hus i Lund har vi plats för ca 20 föreningar. 

Hyra kontorsplats

  • 4 kanslilokaler: Varierande pris och storlek; 4000-5000:- per kontor/månad.
  • 12 st. mikrokontor: 500:- per kontor/månad.

Boka mötesrum

  • Du kan boka in dig i vårt mötesrum: Pris 250:- per bokad och påbörjad timme.

Vad ingår?

Alla hyresgäster har tillgång till de allmänna utrymmena, möteslokal, kopiator, skrivare, postadress, projektor, whiteboard, wifi, toalett, kylskåp, pentry etc. Dessutom är du en del av föreningarnas hus och det nätverk som finns på plats i lokalerna. Här finns kunskap och kompetens kring civilsamhällsfrågor, bidrag och annat nyttigt för dig som är föreningsaktiv.

Kanslilokal/kontor

Ett kontor kan en eller flera föreningar hyra för att nyttja som kanslilokal. Kontoren är enkelt inredda med bokhylla och skrivbordsplats. Det finns självklart möjlighet för hyresgästen att ta med egna möbler, piffa till och göra sig hemmastadd.

Mikrokontor

Ett mikrokontor innebär att din förening får ett eget skåp med lås för ex. dator, medlemsregister, protokoll och andra saker ni behöver förvara. I mikrokontoret finns flexibla kontorsplatser som ni kan sitta vid när ni tar fram era saker. De föreningar som hyr ett mikrokontor får också tillgång till allt annat precis som alla hyresgäster i Föreningarnas Hus i Lund. ​

Mötesrummet

Mötesrummet är utrustad med whiteboard, projektor, plats till upp till 30 deltagare, stort ljusinsläpp, liten loungedel och inspirerande atmosfär. Som gjort för viktiga beslut och nya utmaningar.

Intresseanmälan

Är du intresserad av att hyra in dig och din förening? Kontakta oss och anmäl ditt intresse.

Skriv gärna önskemål om vilken typ av hyreslösning ni är intresserade av.

Bokningar

Här kan du se aktuella bokningar av mötesrummet.

Nyheter

Kallelse till årsmöte

Härmed kallar Föreningarnas Hus i Lund till ordinarie årsmöte torsdagen den 23 maj 2019. Vid föreningsmöte har varje medlemsförening två röster. Tid: Kl. 18.00 Plats: Kyrkogatan 19 Extra mingel innan för de som vill dela med sig av information och posters mellan föreningar. Ni är välkomna från kl. 16.30. Detta extra mingeltillfälle och samkväm avslutas …

Vårens program på Föreningarnas Hus i Lund

7 februari – Civilförsvarsförbundet – en civil del av Sveriges krisberedskap Civilförsvarsförbundet är en frivillig försvarsorganisation med siktet inställt på säkerhet både till vardags och vid kriser i samhället. Sedan starten är Civilförsvarsförbundet en civil del av den svenska krisberedskapen. Tid kl. 18:30 Adress: Kyrkogatan 19 7 mars – Lone Mogensen Presentation: Lundakonstnär, författare, folkbildare …